درباره ما بیشتر بدانید!

سرنا بیت نام مجموعه جوانی است که با هدف توسعه آموزش های موسیقی مدرن و آینده دار تشکیل شده است. این مجموعه با تیم تحقیقاتی قوی و به‌روزی که دارد، دوره‌های آموزشی هوشمندانه‌ای طراحی می‌کند تا علوم حرفه‌ای و موثر موسیقی الکترونیک را گسترش دهد و افراد توانمند برای مارکت موسیقی  بسازد. افرادی که در دنیای موسیقی حرفی برای گفتن داشته باشد.

پلی میان آموزش و مارکت موسیقی

سرنا بیت، هنرجوهای خود را تا رسیدن به بازار کار همراهی خواهد کرد. به‌عبارتی ما معتقدیم اگرچه هر فرد موزیسینی می‌تواند وارد مارکت موسیقی شود، اما به دلیل تغییرات و دگرگونی‌های مارکت، دسترسی به بهترین موقعیت شغلی متناسب با مهارت‌های افراد، کمی مشکل و پیچیده است. ما در سرنا بیت تلاش داریم با پیوند زدن آموزش به بازار مارکت موسیقی، این معضل قدیمی را حل کنیم. همچنین آزمون‌های تخصصی در پایان دوره‌های آموزشی سرنا بیت، می تواند برای پایدار کردن مهارت ها و بهره وری بیشتر از دوره های آموزشی به شما کمک بزرگی کند. سرنا بیت هنرجوهای توانمند خود را به بازار کار معرفی میکند تا شاهد شروع درآمد زایی هنرجوهای خود باشد و باری از دوش شما موزیسین های عزیز بردارد.

مراحل آغاز به کار و رشد

شروع فعالیت سرنا بیت با منتشر کردن پروژه های آهنگسازی بود تا هنرجو ها برای ارتقاع سطح کیفیت پروژه های خود از آن استفاده کنند.

برخی از نمونه دوره ها

ازدوره های آموزشی ما دیدن کنید حتما

نظرات برخی از هنرجوها

افتخار ما رضایت شماست