سرنا بیت

آماده ی رشد علم و تجربه هنری خود هستید؟​

هدف در مسیر یادگیری محقق میشود

ابزار های تنظیم

با ابزار های تنظیم جذابیت دو چندانی به موزیک های خود ببخشید

سمپل پک لوپ Ultra Hit

بدون امتیاز 0 رای
1,980,000 تومان
79
1,980,000 تومان

سمپل پک لوپ درام مارکتی

بدون امتیاز 0 رای
1,470,000 تومان
194
1,470,000 تومان

سمپل پک پاساژ مارکتی ریتم 6/8 بستکی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
181
200,000 تومان
199
200,000 تومان

دوره های آموزشی

هدف در مسیر یادگیری محقق میشود

57
980,000 تومان

دوره آموزشی بیس لاین

بدون امتیاز 0 رای
980,000 تومان
74
980,000 تومان
411
980,000 تومان